Vriendenkring

Wie en wat is Vriendenkring Brandweer Tielt vzw?

 

Het bestuur van Vriendenkring Brandweer Tielt vzw staat onder leiding van Sgt. Dehullu Pascal en bestaat uit 12 Tieltse brandweerlieden, waaronder 2 ere-brandweermannen. Deze groep staat in voor de organisatie van meerdere jaarlijkse evenementen zoals:
nieuwjaarsreceptie, paaseierenraap en sinterklaasfeest voor de kinderen, een etentje voor de ere-brandweermannen en hun partner, weekenduitstap voor het ganse korps, jaarlijkse barbecue voor de ganse bevolking, fietstocht en het brandweerfeest. Ook de jeugdbrandweer valt onder hun verantwoordelijkheid onder leiding van Kpl. Claeys Chris.
Wie in Groot-Tielt of Groot-Dentergem woont, zal ongetwijfeld in de maanden september, oktober of november al een brandweerman/-vrouw aan de deur gehad hebben met de vraag of u een anonieme gift wilt doneren. Dankzij deze giften kunnen zij deze jaarlijkse evenementen organiseren en hebben ze eind 2016 een interactief 4K aanraakscherm met bijhorende computer en software kunnen aankopen. Dit wordt vooral gebruikt voor opleidingen in de kazerne van zowel het brandweerkorps als de Tieltse jeugdbrandweer.