Ons korps

Kader

Maj. Rijckaert Lieven
Lt. Hoste Robert

Sectie 2

Sgt. Devlieghere Arent

Kpl. Persyn Steven

Bwm. Coussens Tonny

Bwm. De Pypere Seppe

Bwm. Vanderwee Patrick

Stg. Bwm. Vanseveren Jerred

Sectie 3

Adj. De Vrieze Nico

1e Sgt. Devos Mike

Kpl. Clarisse Koen

Bwm. Coopman Sven

Bwm. Harinck Frederic

Bwm. Tacq Andries

Bwm. Van Tieghem Jimmy

Stg. Bwm. Corveleyn Dieter

Sectie 5

Sgt. Dehullu Pascal

Sgt. Vandenbulcke Stefaan

Kpl. Heytens Brecht

Kpl. Van Tieghem Claudine

Bwm. De Wulf Ronny

Bwm. Maes Glenn

Bwm. Meeuws Stijn

Sectie 6

Adj. Schouppe Marc

Sgt. Vanacker Mario

Kpl. De Winter Heink

Kpl. Fasseur Vincent

Bwm. Gurdebeke Arne

Bwm. Volcke Sven

Stg. Bwm. Van Ryckeghem Tom

Geschiedenis

In 1415 werden in “Cueren ende ordinantien” de eerste sporen van brandvoorkoming gevonden. Deze reglementen werden meermaals aangepast. In 1777 vinden we de eerste sporen van een brandspuit. Deze stond opgesteld bij de paters. Zoals in vele steden waren de paters van Tielt dan ook de eerste brandweermannen. Bij deze brandbestrijders was er ook een pater die meeging om, indien nodig, te bidden om de wind uit de goede richting te laten komen. Op 3 maart 1823 werd de Tieltse brandweer gesticht.


Voor het eerst sprak men van het personeel. Artikel 31 handelt over de verkiezing van een brandmeester, “spuytebaes” en een genoegzaam aantal personen. Deze moesten gezocht worden onder metselaars, timmerlui, loodgieters en andere beroepen die nuttig konden zijn bij brandbestrijding.


In zitting van 25 september 1867 werd het reglement tegen brand onvoldoende bevonden. Zo trok men het aantal brandweermannen van 12 op tot 25 personen. Deze kregen de naam van “Vrijwillige pompiers”. Zo zal er geoefend worden op de eerste zondag van iedere maand. De plaats van de bijeenkomst was de herberg “Den Eendracht”. Deze herberg deed reeds dienst als gemeentehuis.


Men voorzag ook de viering van St.-Barbara. Op 18 november 1907 werd er een gewapend korps opgericht. Men was namelijk van oordeel dat het korps kon bijdragen tot de veiligheid van de bevolking. Een lijvig reglement werd opgesteld. Ter gelegenheid van deze oprichting werd er een vlag in gebruik genomen. Deze is te bewonderen in de burelen van de kazerne. Er werden ook regelmatig schietoefeningen gehouden. De gewapende brandweer had een kort bestaan, want op 22 april 1922 besliste de gemeenteraad tot de ontbinding van het gewapend korps. Het korps had 32 geweren bij de manschappen of in de kazerne. Tijdens de zware bombardementen in wereld oorlog 2 van Tielt werd heel wat schade aangericht. Het materieel was op drie plaatsen opgesteld. Zo was het mogelijk om snel ter plaatse te zijn. En indien de kazerne getroffen werd, kon men vanuit de andere plaatsen hulp bieden. Om de band tussen de brandweermannen te versterken werd er op 3 oktober 1955 beslist om een contactblad te maken. Dit blad, “Actualiteiten” genoemd, verschijnt nog steeds.

1 januari 1977 werd een datum om nooit te vergeten. De fusie van de gemeenten werd een feit. De Tieltse Brandweer kreeg er een voorpost “Aarsele” bij.

Op 11 februari 1995 werd de Jeugdbrandweer boven de doopvont gehouden.

Over het ganse land werden vanaf 1 januari 2015 (bijna) alle brandweerkorpsen onderverdeeld in brandweerzones. West-Vlaanderen werd onderverdeeld in 4 zones. Ons korps werd, samen met 16 andere korpsen, lid van “Zone Midwest”. Officieël wordt “Brandweer Tielt” nu “Zone Midwest Post Tielt” genoemd. Hierdoor is Brandweer Aarsele (nu Post Aarsele genoemd) geen voorpost meer van Tielt, maar 1 van de 17 posten van onze zone. Meer info omtrent de zonevorming kunt u HIER vinden.

Korpsoversten

Brandweer Tielt heeft ook al een reeks (gekende) korpsoversten op zijn naam staan:

Maj. Rijckaert Lieven (2010 – heden)

Lt. Devos Roland (2004 – 2010)

Cdt. De Boever Johny (1980 – 2004)

Cdt. Van Parys Maurice (1977 – 1980)

Cdt. De Deyne Henri (1945 – 1977)

Cdt. D’Haveloose Achiel (1944 – 1945)

Cdt. Impe Franz Marie Joseph (1937 – 1944)

Cdt. Lambrecht Jules Henri Antoon (1924-1937)

Cdt. Van Daele Joseph (onbekende diensttijd)

Cdt. Beert Henri (onbekende diensttijd)

Ere Leden

Ere-Kpt. De Boever Jony

Ere-Lt. Devos Roland

Ere-Adj. Verhalle Willy

Ere-Adj. Maes Bernard

Ere-Sgt-Maj. De Brabandere Eddy

Ere-Sgt-Maj. Goossens Eric

Ere-1e Sgt. Van De Weghe Luc

Ere-Sgt. Callens Noël

Ere-Sgt. Vuylsteke Luc

Ere-Sgt. Bouckaert Daniël

Ere-Kpl. Ver Eecke Eric

Ere-Bwm. Ailliet Albert

Ere-Bwm. Claus Danny

Ere-Bwm. Desoete Danny

Ere-Bwm. De Smet Erich

Ere-Bwm. Hanssens Bert

Ere-Bwm. Kinds Rudi

Ere-Bwm. Van Eenooghe Godfried

Ere-Bwm. Van Vynckt Henri

Ere-Bwm. Vander Ougstraete José

Ere-Bwm. Verhalle Dominique

Ere-Bwm. Verhalle Paul

Ere-Bwm. Vermeersch Robert

Zij die ons verlieten

De Deyne Henri (°23-02-1921 – †18-06-1977)

Roose Aimé (°15-05-1906 – †04-08-1977)

Wynsberghe Georges (°24-03-1905 – †28-01-1978)

Desseyn Georges (°11-10-1897 – †01-05-1978)

Tytgat Jozef (°21-02-1907 – †14-08-1978)

Cnockaert Noël (°14-03-1921 – †10-02-1980)

Rubens Marcel (°15-08-1908 – †24-02-1982)

Van Parys Maurice (°27-03-1918 – †10-04-1984)

Verschuere Etienne (°24/04/1911 – †09/07/1985)

Vanhecke Raoul (°15-03-1932 – †19-02-1987)

Van Wonterghem Antoon (°16-02-1910 – †05-01-1989)

Goethals Aimé (°09-08-1911 – †11-11-1989)

Maes Erik (°05-01-1938 – †04-05-1990)

Dekeyser Julien (°07-08-1904 – †15-02-1991)

Haeck Emile (°03-10-1909 – †01-02-1993)

Blancke Fritz (°14-07-1907 – †09-11-1993)

Ver Eecke Maurits (°18-09-1914 – †18-01-1994)

Deroo Albert (°23-06-1925 – †26-03-1994)

Christiaens Albert (°22-11-1914 – †04-01-1995)

Baesen Guido (°01-02-1939 – †25-06-1995)

Dewever Jozef (°13-08-1913 – †30-08-1995)

De Coninck Raphaël (°18-04-1937 – †08-09-1996)

Schouppe Roger (°27-06-1914 – †13-04-1997)

De Deckere Adiel (°23-08-1911 – †02-06-1998)

Vlaemynck Patrick (°07-08-1953 – †23-08-1999)

Maes Georges (°17-11-1912 – †01-01-2000)

Landuyt Jacky (°23-01-1955 – †25-12-2001)

Wittevrongel André (°28-06-1928 – †24-04-2004)

Dewaele Frans (°08-08-1924 – †17-03-2005)

D’Hondt Noël (°31-08-1931 – †04-05-2005)

Vander Meulen Paul (°11-05-1931 – †29-07-2005)

Ver Eecke Norbert (°02-10-1925 – †11-12-2005)

Mathys Jozef (°18-09-1939 – †12-03-2007)

Willemyns Roger (°24-01-1929 – †05-06-2007)

Coppens Marcel (°12-07-1938 – †19-06-2007)

Deneweth Maurits (°25-11-1923 – †03-11-2008)

Schouppe Maurice (°23-08-1922 – †03-01-2009)

De Wever Georges (°20-09-1944 – †08-05-2009)

Vervaecke Jozef (°03-07-1944 – †13-10-2009)

Roose Alex (°20-11-1951 – †29-10-2010)

Van Parijs Noël (°28-01-1940 – †22-08-2011)

Vander Ougstraete Luc (°23-09-1946 – †17-08-2013)

Blancke Roger (°19-06-1929 – †12-05-2016)

Lemey Marcel (°23-01-1940 – †01-03-2017)

De Cock Gilbert (°18-02-1949 – †10-09-2018)

Herremans Joseph (°29-03-1935 – †04-11-2018)